Privacyverklaring

Privacyverklaring BAZ

Bij Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. hechten wij veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat uw digitale gegevens veilig zijn. Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. beschermt en bewaart uw persoonsgegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet.

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de omgang met uw persoonsgegevens en daarom geven wij u daarover in deze privacyverklaring meer uitleg. Wij vertellen u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Onze identiteit
Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V.
Dokter van Wiechenweg 2
8025 BZ Zwolle
038 4530000
algemeen@baz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft versterkt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website.

U vindt hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

Beveiliging van uw gegevens

De werknemers van Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. zijn geïnformeerd en worden geacht zich aan de nieuwe regelgeving te houden. Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u neemt aanwijzingen van misbruik waar, neem dan contact met ons op via algemeen@baz.nl.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om overeengekomen dienstverlening mogelijk te maken. Indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan een jaar.

Gebruik van Cookies

Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter aan u te kunnen aanbieden. Dit is de Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar algemeen@baz.nl.

Ook voor verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Wat doen wij met een datalek?

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is bij Bouwkundig Adviesbureau Zwolle B.V. heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van u en degene die wij verwerken namens u.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.