Disclaimer

BAZ verleent u hierbij toegang tot de website www.baz.nl en nodigt u uit de hier aangeboden services af te nemen.

Onderdelen op onze website mogen niet openbaar, gekopieerd of opgeslagen worden zonder schriftelijke toestemming van BAZ. Het is daarnaast niet toegestaan om verstrekte informatie op deze website te kopiëren, af te drukken of te gebruiken/ verspreiden voor persoonlijke doeleinden.

BAZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BAZ verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat onze website verder te optimaliseren.

Beperkte aansprakelijkheid
BAZ spant zich in om de inhoud van www.baz.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op www.baz.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BAZ nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.