De rol van BAZ:

Projecten BAZ - NieuwbouwWijkcentrum Het Anker te Zwolle
- Bouwkosten
- Directievoering en toezicht
wijkcentrum het anker 1