De rol van BAZ:

Projecten BAZ - NieuwbouwSprengenbeek te Beek

- Bouwkosten
- Bestekken
- Directievoering en toezicht 

Nieuwbouw Sprengenbeek en De Sprankel, Beek Ubbergen | BAZ Zwolle