De rol van BAZ:

Bestekken

Als onderdeel van de kwaliteit van een project zijn de juiste bestekstukken ontzettend belangrijk. In een bestek wordt vastgelegd waaraan een project moet voldoen en in veel gevallen is het bestek vaak een contractstuk voor de uitvoerende partij en de opdrachtgever. 

Een goed bestek laat geen ruimte voor onduidelijkheden, immers een bestek heeft binnen het bouwproces een prominente rol, met eenduidige vastlegging van de kwaliteit van het werk.

BAZ vervaardigt de bestekken op basis van de STABU-2 systematiek en UAV 2012. 

Onze deskundigheid vormt een uitstekend vertrekpunt voor het meedenken en adviseren van onze opdrachtgevers o.a. ingeval de UAV-gc, het ARW 2012 of een Europese aanbestedingsrichtlijn dient te worden gehanteerd. 

Onze bestekschrijvers schrijven o.a.: 

  • Bouwkundig bestekken
  • Installatie bestekken
  • Technische (verkoop)omschrijvingen
  • V&G plannen
  • Programma's van eisen
  • Algemene voorwaarden

Wilt u meer informatie over bovengenoemde diensten? Neem dan vrijblijvend contact op met Roelof Loof (038-4530000).