Bouwkosten
BAZ biedt onafhankelijk advies op gebied van bouwkosten, bijvoorbeeld bij keuzes in de ontwerpfase, maar ook bij de aanbesteding/ prijsvormingsfase.
Daarnaast kan BAZ op een professionele en snelle manier de calculaties en ramingen maken voor kleine en grote bouwprojecten.
 
Lees meer... 
BIM en tekenwerk

BAZ kan u in alle fases van het bouwproces ondersteunen door uw modelleerwerk voor u te verzorgen, voor zowel de woning- als de utilteitsbouw.   

Het modelleerwerk voeren wij uit met de software programmatuur Autodesk Revit. Hiermee heeft u de beschikking tot een volledig BIM-model, geschikt om uit te wisselen en te clashen tussen architecten, constructeurs, installateurs en co-makers. 

Lees meer... 

Bestekken

Als onderdeel van de kwaliteit van een project zijn de juiste bestekstukken ontzettend belangrijk. In een bestek wordt vastgelegd waaraan een project moet voldoen en in veel gevallen is het bestek vaak een contractstuk voor de uitvoerende partij en de opdrachtgever. 

Een goed bestek laat geen ruimte voor onduidelijkheden, immers een bestek heeft binnen het bouwproces een prominente rol, met eenduidige vastlegging van de kwaliteit van het werk.

Lees meer... 

Toezicht

Tijdens de realisatie van een bouwproject is de directievoerder/toezichthouder de vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de opdrachtgever. De directievoerder/toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van uitvoering en ziet er dus op toe dat de gemaakte afspraken met aannemer en installateur op de juiste manier worden uitgevoerd en dat het project op tijd en volgens de afgesproken kwaliteit wordt opgeleverd.

Lees meer...

Beheer

Gebouwen moeten de aandacht krijgen die zij verdienen. Een goed beheer en onderhoud kan daar een wezenlijke bijdrage aanleveren. BAZ levert in de beheer- en onderhoudsfase 
gespecialiseerd advies over onderhoud en beheer gericht op duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid.

Lees meer...