De rol van BAZ:

Projecten BAZ - Beheer en OnderhoudWoonzorgcomplex Het Zamen te Den Haag
Meerjarenonderhoudsplanning
Woonzorgcomplex Het Zamen Den Haag | BAZ Zwolle